Darmowa dostawa od 200,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Zwroty (odstąpienie od umowy)

 

ZWROT KROK PO KROKU:
1. Zaloguj się.
2. Kliknij w zakładkę „Twoje konto”.
3. Kliknij w zakładkę „ZWROTY TOWARÓW”.
4. Wybierz opcję „Dodaj zwrot towaru”.
5. Zaznacz towary, które chcesz zwrócić.
6. Wybierz sposób zwrotu towaru. Do wyboru masz trzy opcje:
- skorzystanie z przesyłki zwrotnej oferowanej przez AntykwariatSportowy.pl (opcja rekomendowana). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odliczony kwoty zwrotu.
- samodzielne wysłanie i opłacenie przesyłki zwrotnej
- dostarczenie osobiście do jednego z punktów obsługi zwrotów
7. Wybierz formę zwrotu należności. Do wyboru masz dwie opcje:
- zwrot na saldo klienta - pieniądze będziesz mógł wykorzystać podczas kolejnych zakupów
- zwrot w formie przelewu bankowego. Pamiętaj, żeby wpisać prawidłowy numer rachunku!
8. Następnie pojawi się podsumowanie, gdzie będziesz mógł po raz ostatni zweryfikować prawidłowość informacji oraz zobaczysz kwotę, która zostanie Ci zwrócona, gdy produkt do nas dotrze. Po sprawdzeniu wszystkich danych kliknij „Dodaj zgłoszenie zwrotu”
9. Gdy zgłoszenie zwrotu zostanie dodane pobierz potrzebne dokumenty klikając „Wydrukuj zgłoszenie zwrotu".
10. Dokument zwrotu podpisz i zapakuj razem ze zwracanym produktem. Na paczkę naklej etykietę adresową, udaj się do dowolnego Paczkomatu i nadaj swoją przesyłkę.

 

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego pisemnie na adres:
Antykwariat Sportowy
ul. Długa 136 A
08-430 Żelechów
z dopiskiem „ZWROT"
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: info@antykwariatsportowy.pl

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Klient może wypełnić i przesłać rzeczony formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy.
5. Jeżeli Klient wysłał swoje oświadczenie woli za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
6. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. przystąpił do jego realizacji), oferta przestaje wiązać.
9.Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, wliczając w to koszt dostarczenia (koszt przesyłki) Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
12. Możliwe sposoby zwrotu należności przez Sprzedawcę:
a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego; 
b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu
pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub
przekazu pocztowego; 
c) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Paypal, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na konto PayPal Klienta, za
pośrednictwem którego Klient dokonał płatności;
d) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po
uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w ust. 11 Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
14. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
15. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
17. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysyłanych za zaliczeniem pocztowym.
18. A przypadku anulacji Zamówienia o którym mowa w §3 ust. 5 przepisy dotyczące zwrotu należności stosuje się odpowiednio.

 

Adres do przesłania zwracanych produktów:
Antykwariat Sportowy
ul. Długa 136 A
08-430 Żelechów
z dopiskiem "ZWROT"

pixel